Werken bij OFW

OFW is een ambitieuze organisatie met circa vijfduizend woningen, garages en maatschappelijk vastgoed. OFW is voor zo’n 10.000 huurders, sociale verhuurder. Het woningbezit bestaat voor zo’n zeventig procent uit eengezinswoningen, waarvan een derde deel is gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Wij zijn onder meer actief op het terrein van wonen en zorg en studentenhuisvesting en besteden veel aandacht aan leefbaarheid en duurzaamheid. We betrekken bewoners(organisaties) en stakeholders graag bij de ontwikkeling en de uitvoering van haar beleid. OFW werkt met zelfsturende teams en projectgroepen en heeft drie afdelingen namelijk Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Circa 52 enthousiaste medewerkers (46 fte) vormen de organisatie.

Geven en nemen van regelruimte

Naar medewerkers toe vinden we het belangrijk dat zij over voldoende regelruimte beschikken om zelfstandig invulling te geven aan hun werk. Nu de behoefte aan maatwerkoplossingen toeneemt, is het belangrijker dan ooit dat we onze medewerkers meer ruimte bieden voor eigen inbreng en creativiteit: niet door taken voor te schrijven, maar door aan te sturen vanuit principes waarin de bedoeling centraal staat. Als management hebben we hierin een coachende rol. We nemen medewerkers mee in het ‘waarom’ en het ‘hoe’, zodat zij vervolgens zelf invulling kunnen geven aan het ‘wat’. Dit appelleert aan hun trots en zorgt ervoor dat zij zelf met nieuwe initiatieven en ideeën komen die bijdragen aan onze organisatiedoelen. Het geven van meer ruimte betekent niet dat we alles loslaten. Het is juist belangrijk dat we te allen tijde in control blijven en met elkaar de integriteit en risico’s van onze inspanningen blijven bewaken

Solliciteren? Stuur een e-mail naar solliciterenofwnl, tenzij anders vermeld staat in de advertentie.

Wij hebben de volgende vacature:

- Manager Wonen

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden