Werken bij OFW

OFW is een ambitieuze organisatie met circa vijfduizend woningen, garages en maatschapppelijk vastgoed. OFW is voor zo’n 10.000 huurders, sociale verhuurder. Het woningbezit bestaat voor zo’n zeventig procent uit eengezinswoningen, waarvan een derde deel is gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Wij zijn onder meer actief op het terrein van wonen en zorg en studentenhuisvesting en besteden veel aandacht aan leefbaarheid en duurzaamheid. We betrekken bewoners(organisaties) en stakeholders graag bij de ontwikkeling en de uitvoering van haar beleid. OFW werkt met zelfsturende teams en projectgroepen en heeft vier afdelingen namelijk Wonen, Projecten, Bedrijfsvoering en Serviceonderhoud. Circa 52 enthousiaste medewerkers (46 fte) vormen de organisatie.

OFW voert een duurzaam personeels- en organisatiebeleid.

Solliciteren? Stuur een e-mail naar solliciterenofwnl, tenzij anders vermeld staat in de advertentie.

Wij hebben op dit moment geen vacatures.

Kernwoorden voor OFW zijn: sturen op processen, een lerende organisatie, klein beginnen en dan verder opbouwen en verbreden, bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, employability, het bieden van stageplaatsen om praktijkervaring op te doen, borgen van kennis en vaardigheden en zelfsturende teams met brede inzetbaarheid van medewerkers.

We vinden het belangrijk dat medewerkers bijblijven op hun vakgebied. Daarom wordt er bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de verdergaande digitalisering, gekeken wat de mogelijkheden zijn voor onze organisatie. Medewerkers worden hiertoe opgeleid en processen eventueel aangepast.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag