Publicaties

OFW Vizier

Organisatie

Governance (bestuurlijke verantwoording)

Document voorlezen
Governancecode

Governancecode

 

OFW hecht veel waarde aan goed, efficiënt en verantwoord ondernemingsbestuur en intern toezicht. Daarom onderschrijven we de Aedescode en de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties. De codes bevatten normen voor goed bestuur en goed toezicht, transparantie, externe verantwoording en risicobeheersing. De Governancecode is gekoppeld aan de Aedescode, waarmee de code onderdeel is van de lidmaatschapseisen van brancheorganisatie Aedes.

 

 

 

Jaarverslagen

Document voorlezen
Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

2012 is een jaar dat de woningcorporatiesector op haar voetstukken deed trillen. De verhuurdersheffing van kabinet Rutte I was al fors maar de verhuurdersheffing van kabinet Rutte II leek tot voor kort onmogelijk. Hier kwam dan nog een forse saneringsheffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) overheen als gevolg van de Vestia-affaire rond derivaten. Voor OFW betekende dit, dat zij alle zeilen bij moest zetten om, ondanks deze forse heffingen, toch nog zoveel mogelijk haar volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

Beleidsinformatie

Document voorlezen
Notitie 'OFW onderweg naar de toekomst'

Notitie 'OFW onderweg naar de toekomst'

In 2017 loopt ons Beleidsplan af. Dat betekent dat we ons voorbereiden op een nieuwe beleidsperiode waarbij een Ondernemingsplan met doelen voor de komende jaren hoort. Deze notitie brengt in beeld welke maatschappelijke ontwikkelingen we zien, wat het effect is op onze huurders en wat de gevolgen, kansen en uitdagingen zijn voor onze organisatie. Deze notitie is ondersteunend in het overleg met onze belanghebbenden over onze koers en het samen werken aan de maatschappelijke vraagstukken die er zijn.

Document voorlezen
Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

OFW koopt veel in en investeert regelmatig grote bedragen. Binnen het totale bedrijfsproces is het inkopen van leveringen, diensten en werken een essentieel onderdeel. Als maatschappelijke organisatie willen we in ons beleid integer en voor zover mogelijk transparant zijn. Wij willen een betrouwbare opdrachtgever zijn. Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgesteld om vorm te geven aan het bedrijfsbrede inkoopproces.

Maatschappelijke verantwoording

Jaarplannen

Document voorlezen
Begroting 2014

Begroting 2014

In 2014 bestaan we 45 jaar. 45 jaar waarin we met veel plezier voor en met onze bewoners gewerkt hebben aan kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten. Ook de komende decennia willen we ons graag blijven inzetten voor de Dronter volkshuisvesting, ook al zijn de financiële mogelijkheden beperkter. Onze uitdaging blijft om met beperkte middelen samen met onze partners kansrijk en duurzaam wonen in de gemeente Dronten te realiseren.

Document voorlezen
Begroting 2013

Begroting 2013

De begroting is voor het eerst gebaseerd op ons nieuwe beleidsplan ‘Samen werken aan kansrijk en duurzaam wonen 2012-2017’. De begroting en het beleidsplan zijn beide opgesteld in het jaar 2012. In dit jaar tekende zich landelijk de noodzaak tot hervorming van de woningmarkt steeds scherper af. Dit heeft impact op het tempo waarin OFW haar ambities en doelstellingen kan realiseren. Maar OFW blijft verantwoord investeren in kansrijk wonen binnen de gemeente Dronten voor haar bewoners.

Document voorlezen
Begroting 2012

Begroting 2012

2012: een jaar waarin in Nederland het woord bezuiniging bijna niet is weg te denken. Ondanks verminderde investeringscapaciteit door nieuw regeringsbeleid, wil OFW zoveel mogelijk haar externe doelen realiseren. OFW kijkt naar mogelijkheden om enerzijds de inkomsten te verhogen en anderzijds de uitgaven te beperken. Dit doen we zowel in de interne organisatie als in ons externe beleid. Dit gebeurt echter zonder dat we inleveren op onze missie, visie en doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, maar ook op het gebied van bouwen voor de doelgroep en werken aan een kansrijke woonomgeving. De samenleving kan op ons blijven rekenen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden