Geen objecten gevonden

Publicaties

Jaarverslagen (incl. jaarverslagen Raad van Commissarissen)

Maatschappelijke verantwoording

Document voorlezen
Prestatieafspraken gemeente, HBV en OFW 2023

Prestatieafspraken gemeente, HBV en OFW 2023

Gemeente Dronten maakt in 2023 een keuze over de groeiopgave en werkt daarnaast aan een Woonvisie en een Integrale visie op de Leefomgeving. OFW vernieuwt in 2023 haar Ondernemingsplan. Het jaar 2023 wordt dan ook door de drie partijen als een ‘tussenjaar’ gezien, waarin de samenwerking verder wordt vormgegeven en waarin weer wordt toegewerkt naar meerjarenafspraken. Dit neemt niet weg dat er in de prestatieafspraken een aantal belangrijke afspraken is gemaakt tussen de partijen die moeten bijdragen aan goed wonen in de gemeente.

Organisatie

Document voorlezen
Stakeholdersbijeenkomst 2 december 2021 | Tekenverslag

Stakeholdersbijeenkomst 2 december 2021 | Tekenverslag

Donderdag 2 december hielden we een stakeholdersbijeenkomst. We gingen met verschillende stakeholders in gesprek, met als doel om vanuit verschillende achtergronden en belangen input te krijgen op de thema's: Beste buurt, Duurzaam goed wonen en Bouwen aan Dronten. En dat is gelukt! Hiermee hebben we een start gemaakt richting ons nieuwe koersdocument. In dit tekenverslag lees je de opbrengsten van deze bijeenkomst.

Document voorlezen
Factsheet Aedes Benchmark 2021

Factsheet Aedes Benchmark 2021

We zien een stijgende lijn in de Aedes Benchmark in de beoordeling voor onze dienstverlening. Dit jaar geven huurders OFW gemiddeld een 7,7 | B-score (2020: 7,6 | 2019: 7,4 | 2018: 7). Naast het huurdersoordeel, worden corporaties beoordeeld op de prestatievelden: duurzaamheid, bedrijfslasten, betaalbaarheid en beschikbaarheid en onderhoud en verbetering. Op de eerste twee onderdelen krijgt OFW een A-score (bovengemiddeld t.o.v. het landelijk gemiddelde) en een B-score (gemiddeld t.o.v. het landelijk gemiddelde) voor betaalbaarheid en beschikbaarheid en onderhoud en verbetering.

Deel deze pagina