Ons kantoor is tijdelijk gesloten voor bezoek. Klik hier voor meer informatie. Door drukte duurt het mogelijk wat langer voordat je antwoord van ons krijgt. Excuses voor het ongemak. 

Trots op resultaten 2021

Publicatiedatum: 22-06-2022

Jaarverslag en jaarrekening staan online

Bijna 300 huishoudens aan een nieuwe woning geholpen, 24 nieuwe woningen opgeleverd, 88 woningen in aanbouw, 40 bestaande woningen gasloos gemaakt, bijna 1.000 woningen geschilderd, 500 woningen voorzien van brandmelders en een 7,6 voor haar dienstverlening. Dat zijn enkele resultaten van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in 2021. “Door corona opnieuw een bijzonder jaar, maar waarin we gelukkig veel hebben bereikt.” Vanaf vandaag te lezen in het jaarverslag (inclusief jaarrekening).

OFW-directeur bestuurder Noek Pouw:

Het jaar leek heel mooi te beginnen met op 6 januari 2021 de eerste coronavaccinatie in Nederland. We hadden toen niet gedacht dat we nog een heel jaar met de pandemie zouden zitten. Bij OFW zat op enig moment tot 20% van het personeel thuis vanwege corona. Desondanks kon het meeste van ons werk met extra inzet, creativiteit én doorzettingsvermogen doorgaan en hebben we in 2021 een heel aantal prachtige resultaten bereikt. Partners en medewerkers enorm bedankt hiervoor!

Een aantal belangrijke resultaten uit 2021 op een rij

  • Meer woningen beschikbaar: door het oplopen van de wachtlijsten zijn meer woningen nodig. OFW heeft daarom haar nieuwbouwportefeuille vergroot en de moderniseringsplannen iets naar achteren geschoven. Dit werpt haar vruchten af. OFW verwacht in 2022 voor het eerst sinds lange tijd een netto toename van haar woningvoorraad.
  • Betaalbaarheid geborgd: door haar gematigde huur(verhogings)beleid en sociaal incassobeleid zorgde OFW ervoor dat er in 2021 geen huisuitzettingen waren door betalingsproblemen. Ook werd 99% van de vrijkomende huurwoningen (passend) toegewezen aan de primaire doelgroep.
  • Onderhoud (weer) op peil: door corona was een achterstand ontstaan in reparatiemeldingen. Door een extra inzet van eigen en externe medewerkers, is die achterstand in 2021 grotendeels weggewerkt. Ook het planmatig onderhoud is grotendeels volgens planning uitgevoerd, waaronder de plaatsing van brandmelders in ons totale bezit voor 1 juli 2022.
  • Bijzondere doelgroepen: OFW realiseerde haar taakstelling en huisvestte in 2021 60 statushouders. Samen met haar partners maakte OFW extra afspraken om de huisvesting van bijzondere doelgroepen nog beter te organiseren. Met de gemeente werkte OFW aan de “Aanpak integratie statushouders” en werd de werkwijze ingevoerd vanuit het regionale convenant “Weer thuis”, dat zich richt op de uitstroom van mensen vanuit de maatschappelijke opvang.
  • Energietransitie: sinds eind 2019 hebben de OFW-woningen gemiddeld energielabel A en daarmee loopt OFW voor op de landelijke doelstelling (energielabel B in 2021). De afgelopen jaren is OFW doorgegaan met het verduurzamen van woningen: 898 woningen zijn voorzien van zonnepanelen (2021: +72), 636 woningen zijn voorzien van elektrisch koken (2021: +205) en 228 woningen zijn gasloos gemaakt (2021: +41). Daarnaast is OFW in 2021 gestart met de planvoorbereiding voor de grondige modernisering van circa 400 woningen uit de jaren ’70/’80.

Op naar een mooie toekomst

OFW gaat er voor om in 2022 de gezamenlijke woonopgaven met nog meer daadkracht aan te pakken. Denk hierbij aan de uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het doorzetten en verbreden van haar duurzaamheidsambitie (circulariteit, biodiversiteit) en het verscherpen van de inzet op inclusieve, leefbare wijken.

Voor een nog mooier Dronten met een fijn en veilig thuis voor iedereen!

 

Deel deze pagina