OFW stelt betaalbaarheid voorop

Publicatiedatum: 28-04-2020

Huurverhoging 2020 ruim onder inflatiecijfer

Per 1 juli 2020 verhoogt OFW de huren van vrijwel al haar woningen. OFW kiest net als voorgaande jaren voor een gematigde huurverhoging. Het uitgangspunt is om de betaalbaarheid te garanderen. Tegelijk heeft OFW er rekening mee gehouden dat vrijwel alle woningen onder de sociale huurgrens blijven. Daarom heeft OFW de gemiddelde huurverhoging beperkt tot 1,6%. Hiermee blijft OFW ruim onder het inflatiecijfer van 2,6%.

“OFW hanteert jaarlijks een gematigde huurverhoging en maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om  verschillende verhogingen toe te passen voor verschillende huurders. De overheid geeft woningcorporaties de ruimte om een maximale huurverhoging van 5,1% door te voeren door de huursombenadering toe te passen. Daarbij mag de huursom niet meer stijgen dan het inflatiecijfer van 2,6%. Daaromheen zit veel variatie.” aldus Nathalie Crone, manager Wonen OFW.

Verhoging afhankelijk van huidige huur

De grootste groep van zo’n 2.000 huurders betaalt 1% meer huur. Zo’n 1.000 huurders krijgen een verhoging van 1,5%. De overige huurders krijgen een verhoging van 2 tot 5,1%. De hoogte is afhankelijk van de huidige huur ten opzichte van de streefhuur. Daarnaast voert OFW de inkomensafhankelijke huurverhoging door. Huurders met een inkomen boven € 43.574, die niet onder de primaire doelgroep van OFW vallen, gaan 6,6% meer huur betalen.

Samenwerking Huurders Belangen Vereniging

OFW stelt de huurverhoging jaarlijks vast in afstemming met de Huurders Belangen Vereniging (HBV). Claudia van Loveren, voorzitter HBV:

Vanuit de HBV vinden we dat OFW een heel sociale huurwijziging heeft vastgesteld. Elke organisatie heeft immers jaarlijks te maken met hogere kosten. Wij hebben voorgesteld om een kleine groep huurders die minder dan of gelijk aan 70% van de streefhuur betaalden, wat meer te laten betalen. Dat komt dan ten goede aan de grotere groep die tussen 70 en 80% van de streefhuur betaalt. OFW en de HBV hebben elkaar daar snel in gevonden.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden