Geen objecten gevonden

OFW houdt huurverhoging zo laag mogelijk

Publicatiedatum: 20-04-2022

Huurverhoging 2022 onder inflatie van 2,3%

Wonen moet betaalbaar blijven; het uitgangspunt van OFW bij het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat OFW het verhogen van de huren per 1 juli 2022 zo laag mogelijk houdt. De meeste huren worden met 1,2% verhoogd. Ruim onder de inflatie van 2,3% dat is vastgesteld door het ministerie.

Nathalie Crone, manager Wonen OFW:

Door de coronacrisis besloot de regering vorig jaar geen huurverhoging door te voeren. Toch hebben wij, net als alle andere woningcorporaties, de huurverhoging nodig om te kunnen investeren in de maatschappelijke opgaven, zoals het verduurzamen en het onderhoud van de woningen én de benodigde nieuwbouw om te voorkomen dat wachtlijsten meer en meer oplopen.

Niet iedere woning dezelfde huurverhoging

In 2017 heeft de regering de huursombenadering ingevoerd, dit betekent dat OFW mag variëren in huurverhogingspercentages, maar gemiddeld niet meer mag verhogen dan 2,3%. OFW verhoogt gemiddeld de huren met 1,6%, wat onder het gemiddelde van 2,0% ligt voor alle woningcorporaties. Dit blijkt uit de eerste resultaten uit een enquête onder woningcorporaties door brancheorganisatie Aedes.

OFW laat het huurverhogingspercentage afhangen van de verhouding tussen de huurprijs die de huidige huurder betaalt en de huurprijs die een nieuwe huurder gaat betalen. Dit laatste wordt de streefhuur genoemd.

netto huur t.o.v. streefhuur

Huurverhoging

Percentage woningen

< 90 % van de streefhuur

2,3%

19,6%

90-95 van streefhuur

2%

28%

>95 van streefhuur

1,2%

48,4%


OFW stelt de huurverhoging jaarlijks vast in afstemming met de Huurders Belangen Vereniging (HBV).

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Naast de huurverhoging volgens de huursombenadering, voert OFW een inkomensafhankelijke huurverhoging door. De methodiek is sinds dit jaar gewijzigd door de regering: in plaats van een percentage wordt er een huurverhoging doorgevoerd van maximaal 50 of 100 euro, maar minimaal 2,31% en niet hoger dan maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning. Hierbij is een onderscheid gemaakt in hoge middeninkomens en hoge inkomens, waarbij ook gekeken wordt naar een- of meerpersoonshoudens. Vier procent van de huishoudens die huren van OFW, krijgen deze huurverhoging.

Huurverhoging studentenkamers

De studentenkamers op de Campus krijgen een verhoging van 1,9%.