Geen objecten gevonden

Jaarplan: OFW in 2022

Publicatiedatum: 12-01-2022

2022 gaat voor OFW in het teken staan van de verdere uitwerking van nieuwbouwplannen, visies en beleid en doelmatig en klantgericht werken. Vandaag publiceert OFW haar jaarplan, waarmee ze invulling geeft aan de planthema’s uit haar ondernemingsplan “Inspireren en verbinden 2018-2023”.

Deze uitwerking doet OFW in de lijn met de herijking van haar huidige ondernemingsplan. OFW zet hier nadrukkelijk in op:

  • verbreden van haar kijk op duurzaamheid en intensiveren van de inzet voor inclusieve en leefbare wijken (Duurzaam goed wonen)
  • vernieuwing van haar woningvoorraad (Groei)
  • hernieuwd contact met haar huurders en stakeholders (Welkom bij OFW)
  • vernieuwing van de organisatie (Wij zijn OFW)

Onze doelgroep onder dak

In 2022 levert OFW 54 woningen aan de Lijzijde op en 10 woningen in het Palet. En staat er diverse nieuwbouwplannen in ontwikkeling, zoals zoals 60 appartementen bij het station en 50 (tijdelijke, kleine) woningen voor spoedzoekers in het kader van Flexwonen. Ook verwacht OFW 35 woningen te verkopen, waarmee in 2022 de sociale voorraad in Dronten voor het eerst in jaren zal toenemen. Daarnaast wordt een nieuw huurbeleid geïmplementeerd, dat ten opzichte van het huidige beleid meer gericht is op het vergroten van de variatie in huurprijzen, zodat deze beter aansluiten bij de kwaliteit van de woningen en de samenstelling en het inkomen van huishoudens.

Inclusieve samenleving

In 2021 heeft OFW de start gemaakt met haar visie op inclusieve, leefbare wijken. Hierin spelen onderwerpen mee als zichtbaarheid op straat, participatie stimuleren, huurders beter een stem geven en optimaal samenwerken met netwerkpartners. Naast het afronden en in de praktijk brengen van deze visie, onderzoekt OFW in 2022 (gezien de landelijke cijfers) of er een aanpak nodig is tegen woonfraude.

Duurzaam goed wonen

OFW heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van energiebesparing. OFW-woningen hebben gemiddeld energielabel A. In 2021 heeft OFW haar visie op duurzaamheid verbreed naar circulair bouwen, klimaatadaptie en natuur-inclusief bouwen en is de gemeentelijke warmtetransitie-visie hierin vertaald. De nieuwe visie vertaalt OFW in 2022 naar een nieuwe vastgoedstrategie voor de komende jaren.

Duurzame organisatie

Een andere visie waar OFW op dit moment mee bezig is en in 2022 implementeert, is haar klantvisie.

In 2022 zullen we regelmatig onder onze huurders hun beleving van de dienstverlening peilen en bespreken. Dit om tot verbetervoorstellen te komen.

Nieuw koersdocument

Het huidige ondernemingsplan nadert zijn einde. 2022 is een overgangsjaar.

De diverse acties komen samen in een nieuw koersdocument, dat richtinggevend is voor onze inzet in de komende jaren. Begin 2023 leggen we dat vast en kan wat ons betreft de toekomst beginnen!

- Bekijk hier OFW's 2022 in één oogopslag