Geen objecten gevonden

Herbenoeming in de Raad van Commissarissen van OFW

Publicatiedatum: 04-01-2023

 

Janita Tabak is herbenoemd als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van OFW. Op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) en na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties, is per 1 januari 2023 haar tweede termijn van vier jaar ingegaan.

Sinds 1 januari 2019 is Janita lid van de RvC en vanaf 1 juli 2020 voorzitter. In haar profiel ligt het zwaartepunt op governance en maatschappelijke organisaties. Als wethouder bij de gemeente de Fryske Marren heeft Janita WMO, Welzijn, Inclusie, Kunst/Cultuur, Erfgoed/Monumenten, Dienstverlening en Communicatie/ICT in haar portefeuille. Hierdoor brengt ze veel kennis en ervaring mee rond het besturen en toezicht houden, organisatieontwikkeling en politieke en maatschappelijke verhoudingen en belangen. Dit is passend bij de ingezette programmalijnen van OFW, het nieuwe ondernemingsplan dat in de loop van 2023 ingaat en de samenwerking met externe partijen wat steeds belangrijker zal worden.

 

Deel deze pagina