Een gematigd huurbeleid is niet voldoende

Publicatiedatum: 05-03-2021

Inkomensbescherming lagere inkomens

Gisterenavond werd OFW “verrast” door een actie van politieke partij SP Dronten. Met een landelijke actie wil de partij zorgen voor lagere huren. OFW staat pal voor inkomensbescherming van huurders met lagere inkomens, maar alleen een gematigd huurbeleid is niet voldoende.

“Een algemene huurverlaging wordt bij veel huishoudens met een lager inkomen zelfs deels teniet gedaan doordat ze dan ook minder huurtoeslag ontvangen. Bovendien komt het  terecht bij mensen die zich nu prima redden. Dan besteed ik het liever aan nieuwe woningen voor woningzoekenden.”, aldus Noek Pouw directeur bestuurder OFW.

“Hoewel ik het een mooie actie vind van de SP en het goed is dat er aandacht wordt gevraagd voor de  lastenstijging, moeten we kijken naar andere oplossingen. De overheid moet hierin het voortouw nemen door de inkomenssituatie van mensen die het moeilijk hebben te verbeteren en de verhuurderheffing af te schaffen, zodat wij kunnen investeren in meer en energiezuinigere woningen.”

Aantal OFW-huurders krijgt eenmalige huurverlaging
Naast het maatwerk dat OFW al levert, krijgt een groep huurders dit jaar op basis van de Wet Eenmalige huurverlaging al een huurverlaging van OFW. Huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens, krijgen eenmalig recht op huurverlaging naar die aftoppingsgrens. OFW verlaagt de huren van huurders op basis van de inkomensgegevens die door de Belastingdienst worden verstrekt. De huurbevriezing voor alle huurders komt daar nu bovenop.

Effect huurbevriezing en -verlaging voor OFW
Door de huurbevriezing komt dit jaar de reguliere en inkomensafhankelijke huurverhoging van 1,3% te vervallen. Dit betekent voor OFW in 2021 een negatief effect van 160.000 euro en het jaar daarop zelfs het dubbele hiervan. De overheid heeft aangegeven dat verhuurders via de verhuurderheffing worden gecompenseerd. Maar deze compensatie is nog niet definitief gemaakt.

Een huurverlaging zou een nog hoger negatief effect opleveren, wat zou betekenen dat OFW minder te besteden heeft aan het verduurzamen van woningen en daarmee dus ook in het structureel verlagen van de woonlasten voor huurders.

Onderzoek Nibud: Hogere inkomens meest efficiënt
Uit recent onderzoek van het Nibud is gebleken dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn, zoals het verhogen van de bijstand en het minimumloon. Maar ook hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget.  

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden