Wijzigen huurovereenkomst / toestemming voor inwoning

Huurder van de woning
Volgende stap
Melding
Reden wijziging tenaamstelling*
Blijft er iemand in de woning achter?*

Vul hieronder de gegevens in van de persoon die in de woning blijft:

Het is niet nodig deze aanvraag in te dienen. Als de huurder is overleden en er blijft niemand in de woning achter, dan kan de huurovereenkomst worden opgezegd.

U kunt de huur opzeggen via het formulier huur opzeggen in Mijn OFW.

Staat de achterblijvende persoon vermeld op de huurovereenkomst?*
Was er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen u en de achterblijvende persoon?*
Betreft:*

Om medehuurder te worden, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • De toekomstige medehuurder is minimaal een jaar ingeschreven bij de gemeente;
  • Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit betekent dat je tenminste samen in de kosten van huisvesting en levensonderhoud voorziet en dat nog lang hoopt te kunnen doen;
  • Je mag geen misbruik maken van medehuurderschap. Dit is het geval als van tevoren duidelijk is dat de huurder van plan is op korte termijn te vertrekken en de samenwoning alleen maar bedoeld is de aanvrager via het medehuurderschap huurder te laten worden;
  • Je moet in staat zijn de financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst zelfstandig voort te zetten;
  • Er mag geen sprake zijn van een discutabel woonverleden, bijvoorbeeld in de vorm van overlast. 
Volgende stap
Documenten

Afhankelijk van de reden van de tenaamstelling moet je wel of geen documenten aanleveren. Bij stap 2 kun je aangeven wat de reden is.
--------------------------------------------------------------------------

Hier kun je de nodige documenten uploaden. Let op: Wij kunnen je aanvraag alleen snel in behandeling nemen als deze compleet is.

Met de CTRL-toets kun je meerdere bestanden kiezen.
--------------------------------------------------------------------------
In te leveren document(en):

Hier kun je de nodige documenten uploaden. Let op: Wij kunnen je aanvraag alleen snel in behandeling nemen als deze compleet is.

Met de CTRL-toets kun je meerdere bestanden kiezen.
--------------------------------------------------------------------------
In te leveren document(en):

Je hoeft geen documenten toe te voegen. Ga door naar de volgende stap.

Je hoeft geen documenten toe te voegen. Ga door naar de volgende stap.

Je hoeft geen documenten toe te voegen. Ga door naar de volgende stap.

Volgende stap
Contactgegevens

Wat worden de nieuwe correspondentiegegevens van de vertrekkende huurder?

Indien u geen e-mailadres invult, kunnen wij u geen bevestiging sturen van deze wijziging. U ontvangt de definitieve bevestiging per post.

Wijzigen de bankgegevens?*